Our portfolio

30MW JUNEE SOLAR, AUSTRALIA

Open Project

30MW COROWA, AUSTRALIA

Open Project

30MW WAGGA NORTH, AUSTRALIA

Open Project

300 MWp Talasol, Spain

Open Project

100 MWp ΜΚΑΤ, Kazakhstan

Open Project

168,7 MWP ATACAMA II, CHILE

Open Project

57.65 MWp Isabela, Puerto Rico

Open Project

50 MWp Burnoye II, Kazakhstan

Open Project

49 MW LONGRIDGE, UK

Open Project

28 MWp Nomad, Kazakhstan

Open Project

26 MWp South Creake, UK

Open Project

20 MWp Holditch FFR, UK

Open Project

20 MWp ROUNDPONDS, UK

Open Project

15,4 MWp LOCKLEAZE FFR, UK

Open Project

14.5 MWp Poulshot Lodge, UK

Open Project

13 MWp Westerfield Farm, UK

Open Project

11 MWp West Hill, UK

Open Project

10,4 MWP ECLIPSE, CHILE

Open Project

10.3 MWp Domokos, Greece

Open Project

10MWp Bufulubi, Uganda

Open Project

9.2 MWp Konya, Turkey

Open Project

9 MWp Ploiesti, Romania

Open Project

8.9 MWp Roskrow Barton, UK

Open Project

7,4 MWp LITTLEBROOK, UK

Open Project

7,2 MWp RUFFORD, UK

Open Project

5,5 MWp ADAM, TUNISIA

Open Project

5.5 MWp Mersin, Turkey

Open Project

5 MW WOLVERHAMPTON, UK

Open Project

5 MWp Cocket Valley, UK

Open Project

5 MWp Great Houndbeare, UK

Open Project

5 MWp North Tenement, UK

Open Project

5 MWP LAVANSOL M8, FRANCE

Open Project

3MWP RLA, CHILE

Open Project

3MWP LA MANGA, CHILE

Open Project